jechać

1. pot. Jechać do Rygi «wymiotować»: Cierpię na chorobę morską. Jadę do Rygi zawsze, ilekroć znajdę się na wodzie. J. Rudniańska, Miejsca.
2. Jechać na opinii «zachowywać osiągniętą wcześniej dobrą pozycję, uznanie, wykorzystując dotychczasowe zdanie przełożonych o sobie»: Musisz się wziąć za siebie... Jak długo można jechać na opinii? Roz tel 1998.
3. Jechać (z kimś) na jednym wózku «być w takiej samej sytuacji co ktoś inny»: (...) pogadaliśmy z ludźmi i zgodzili się zaryzykować. W końcu to sprawa nas wszystkich, robotnicy muszą wiedzieć, na co się porywamy. Jedziemy na jednym wózku, choć przed władzami odpowiada kierownictwo. A. Minkowski, Szaleństwo.
Jechać co koń wyskoczy zob. koń 2.
Jechać gdzieś całą bandą zob. banda.
Jechać (komuś) na kole (kółku) zob. I koło 2.
Jechać na śledzia zob. śledź 2.
Jechać noga za nogą zob. noga 7.
Jechać (równo) jak po stole zob. stół 2.
Jechać wierzchem zob. wierzch 4.
Jedź (jedźmy) z tym koksem! zob. koks.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • jechać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk IXg, jadę, jedzie, jedź {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} poruszać się na lądzie za pomocą środków lokomocji, także sprzętu sportowego (np. nart), lub zwierząt; także: zmieniać miejsce …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • jechać — ndk, jadę, jedziesz, jedź, jechał 1. «przenosić się z miejsca na miejsce za pomocą środków lokomocji, odpowiedniego sprzętu sportowego lub na grzbiecie zwierzęcia; odbywać podróż, udawać się w jakimś kierunku» Jechać pociągiem, samochodem,… …   Słownik języka polskiego

  • jechać [jeździć i in.] wierzchem — {{/stl 13}}{{stl 33}} jechać na grzbiecie zwierzęcia (konia, osła, muła) :{{/stl 33}}{{stl 10}}Jechać wierzchem, a nie w karecie. Podróżować wierzchem. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • jechać jak po stole — {{/stl 13}}{{stl 7}} jechać, poruszać się bezpiecznie, równo, bez wstrząsów : {{/stl 7}}{{stl 10}}Po nowej autostradzie jedzie się jak po stole. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • jechać [siedzieć] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś, czemuś} {{/stl 8}}na kółku {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} w sporcie kolarskim: jechać w bliskiej odległości, doganiać kogoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Peleton jechał na kółku uciekającej trójce zawodników.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • jechać [pojechać] do Rygi — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} wymiotować; mieć torsje {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • jechać do Rygi — Wymiotować Eng. To empty one s stomach; to vomit …   Słownik Polskiego slangu

  • jechać na gapę — Korzystać ze środków komunikacji (zwłaszcza miejskiej) nie płacąc za przejazd Eng. To go by means of public transportation without paying for the fare …   Słownik Polskiego slangu

  • Ryga — Jechać do Rygi zob. jechać 1 …   Słownik frazeologiczny

  • dawać gazu — Jechać z dużą szybkością lub przyspieszać Eng. To drive at very high speed or to accelerate …   Słownik Polskiego slangu

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.